Rekultivacija obalnog područja rijeke Zgošće i rijeke Bosne u urbanoj zoni općine Kakanj.

Rekonstrukcija postojećeg zelenila „Reumal“ Fojnica.

Vanjsko uređenje proizvodnog pogona „ Perutnina Ptuj „ Breza

Vanjsko uređenje industrijskog postrojenja „Prevent BiH “ Visoko i Zenica

Rekultivacija rudničkih jalovišta „R.M.U“ Kakanj projekti i implementacija  

Uređenje parkovskih površina općina Živinice.

Uređenje parkovskih površina općina Kakanj.

Zelene površine različitih namjena u ulozi projektanta i izvođača: privatne okućnice, školska dvorišta, podizanje sanitarno zaštitnih zona, zelene površine  oko administrativnih i drugih javnih zgrada i sl.

Zgrada S.I.P.A Istočno Sarajevo

Zatvorski kompleks Kula – Istočno Sarajevo

Autoceste Federacija BIH 2015 – projekti uređenja zelenih površina

Autoceste Federacije BIH 2017 – projekti uređenja odmarališa na naplatnim mjesta    

Euroasfalt  2015 , - Lepenica – Tarčin      i  dr .