Prunus.d.o.o rasadnik Kakanj je firma za proizvodnju sadnog materijala, (autohtonih)- domaćih vrsta i sorti. (alohtonih) – egzota i kultivara koje nisu lokalnih provenijencija i imaju svoju primjenu i značaj u hortikulturi. Proizvodnja je podjeljena na dva sektora :

 1. Proizvodnja autohtonog (domaćeg) sadnog materijala.

Proizvedenog iz sjemena lokalnih provenijencija. Sa ovom proizvodnjom smo prvi zaštitnici biodiverziteta i prirodnosti naših šuma.Proizvođači smo sadnog materijala koji ima poželjne genetske, morfološke, adaptaciske sposobnosti opstanka i rasta na extremno ugroženim staništima.Proizvodimo sadni materijal koji se dalje koristi za biološke rekultivaciju, pošumljavanje, sanacije klizišta, remedijacije tla i druga projektna rješenja. Primjena ovog sadnog materijala ima širok spektar korištenja od privatnih okućnica pa do ekstremnih klizišta.

Iz bogatog asortimana izdvajamo (divlja trešnja - Prunus avium, orah- Juglans regia, Cornus mas, šumski drijen, Acer.sp.- javor, Fraxinus sp.jasen , Tilia sp.lipa ,Taxus baccata – tisa, ........

 • 1
 • 11
 • 15
 • 16
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8