Rasadnik Prunus.d.o.o Kakanj je referetna firma iz oblasti projektovanja i realizacije projekata iz oblasti rekultivacije, pošumljavanja i podizanja nasada – Izdvajamo projekte koji sa svojom problematikom imaju  za cilj a to je prirodi vratiti ono što je čovjek eksploatacijom uništio. Ova jako kompleksna projektna rješenja od naših uposlenika traži konstantno educiranje i upoznavanje sa novim stručnim naučnim spoznajamao o problemtici zaštite okoliša, tehnika sadnje proizvodnje i izvođenja projekata na terenu.  

Refernce :


- Rekultivacija “Heidelberg Cement group“ - Kamenolom Ribnica površine 3, 1 ha

rekultivacija

 Fotodokumentacija projekta kao jedan od instrumenta analiza uspješnosti izvedenog projekta od  2006 god. do 2016 god.

 

Ocjena stepena uspješnosti rekultivacije je aplikativna jer se posmatra od nultog stanja na lokalitetu.( slika 1 ) Vegetacioni pokrivač se nalazio u tragovima na jako malim mikro lokalitetima. Višegodišnjom objektivnom okularnom procjenom na osnovu jedne decenije prikupljanja fotodokumentacije (slika br 1). Naša realizirana projektna rješenja su integrisana u prirodni pejzaža do te granice da danas poslije 10 godina možemo reći da se radi o uspješno realiziranom projektu. Domaća proizvodnja, integracija struke i nauke na terenu daje rezultate visokouspješnih projektnih rješenja rekultivacije.


- Rekultivacije doljne kote deponije Šljake i Pepela deponija Turbići Kakanj ( doljnje kote)

rekultivacija 1

Fotodokumentacija realizacije projektnih aktivnosti deponije šljake i pepela „ Turbići „ u Kaknju od 2008 do 2016. godine

Na predmetnoj lokaciji izvršena je   biološka rekultivacija pošumljavanjem.